Famous Comedian

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

A wyddoch chi gafodd Tommy Cooper ei enni yng Nghaerffili ar 19ed o Fawrth 1921, Wnaeth Tommy dechrau ym maes y sioeau yn 1947 ac yn gyflym iawn yr oedd un o hoff comedwyr y wlad mewn gyrfa o dros 3o o flynddoedd. gwisgodd het fez coch yn arferol ac ei brif nod oedd gwneud castiau hyd wnaeth ddim gweithio. Roedd ganddo presonoldeb mawr ar y llwyfan gan ei fod yn 6edd 5 modfedd. Ar yr 16eg o Ebrill 1984 fe wnaeth o farw o trawiad ar y gallon yn fyw ar theledu. Mae yna gerflyn l’w gweld ar y Twyn yng nghanol Caeffili.