Digwyddiadau


Digwyddiadau a gynhelir yn 2023

Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili 29 Ebrill (digwyddiad CBSC a gefnogir gan Gyngor y Dref)

Ffiliffest 10 Mehefin (trefnwyd gan Menter Caerffili)

Gŵyl Flodau 16/17/18 Mehefin (noddir gan Gyngor y Dref a threfnir gan eglwysi lleol)

Pride Caerffili 24 Mehefin (digwyddiad CBSC)

Gŵyl Caws Bach 29/30 Gorffennaf (digwyddiad CBSC wedi’i gefnogi gan y Cyngor Tref)

Arddangosfa Tân Gwyllt yng Nghastell Caerffili 4 Tachwedd (digwyddiad Cyngor y Dref) Sylwch fod hwn yn amodol ac yn dibynnu ar yr adeiladu a’r gwaith cadwraeth sy’n digwydd yn y Castell.

Cynnau Goleuadau Nadolig 17 Tachwedd (digwyddiad Cyngor y Dref)

Gweithdai Gwneud Llusernau Afon o Oleuni 18/19 Tachwedd 25/26 Tachwedd (Ariennir gan Gyngor y Dref a threfnir gan CBSC)

Ffair Bwyd a Chrefftau Gaeaf Caerffili yn cynnwys Gorymdaith Llusernau Afon o Oleuni 2 Rhagfyr (digwyddiad CBSC / Cyngor Tref ar y cyd)