Neges o’r Maer

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

Achos yr amgylchiadau digynsail yn 2020 cafodd yr AGM eu chynnal dros y we ac fe penderfynodd y cyngor l gadw pob apwyntiad fel yr oedd. Yr wyf yn falch i gael fy newis am y trydydd tymor fel Maer y dref. Pryd fydd bywyd yn dre yn troi yn normal fyddai’n gobeithio ymweld a wahanol digwyddiadau ac hefyd mynychu swyddogaethau pryd maen diogel l’w wneud. Fy elusennau ydy Mind Cymru a Llewod Caerffili. Dros y flynyddoedd mae ghahanaol Meiri wedi codi dros £40,000 l elusennau lleol. Yn anfodus mae canslad y tan gwyllt wedi golygu bod dim casgliadau ar gyfer yr elusennau. Er hynny mae Cyngor y Dre wedi cytuno i rhoi £2.500 l’r ddau elusen. Mae Cyngor y dre yn noddi Megaday sydd yn codi arian l ysbyty Velindre. Achos y canslad rhoddwyd £2,500 yn uniongyrchol i Ysbyty Velindre.

Mae yna amrywiaeth o wahanol grwpiau yn y dref, ieuanc, henoed, anabledd, chwaraeon a chymdaethasol, diddordebau, pob un gyda anghenion gwahanol. Fyddai’n hapus l gael unrhyw awgrymiadau hoffwch cynnig ynglyn a gwaith y cyngor, neu unrhyw gwybodaeth hoffwch chi weld ar y wefan.

Mae Cyngor y dref yn cwrdd unwaith pob mis (a.w i Awst a Rhag.) ac mae croeso l aelodau y cyhoedd l fynychu y cyfarfod. Os oes unrhyw pwnc arbenigol yr ydych eisiau cael eu thrafod, cycylltwch blaenllaw gyda Clerc y cyngor.

Os mynnwch chi l fi ymweld ar eich cyfundrefn l dathlu nod arbennig neu l bod rhan o gyflwyniad arbennig cysylltech efo’r Clerc l’w threfnu. Gallwch defnyddio’r ffurflen ymholiad l anfon eich gwahoddiad.

Mae’r pandemig yn cael effaith pellgyrhaeddol ar siopao, busnesau, teuluoedd ac unigolion, ysgolion ac addysg, adloniant, chwaraeon a ddigwyddiadau cymunedol yn y dre. Mae fy ystyriaethau gyda pawb sydd wedi colli aelodau’r teulu trwy’r feirws. Rydw l’n cydnabod gwaith cymunedol enfawr ar draws y dre l gefnogi y fregus a’r rhai ohonom mewn angen. Mae Cyngor y Dre wedi rhoi £750 yr un i Caerphilly Foodbank a Llamau  sydd yn gweithio l helpu teuluoedd ac unigolion.

Dilynnwch canllawiau Llywodraeth Cymru a chadwch yn saff.