(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

Croeso

Mae Cyngor Dref Caerffili yn haen etholaethol o lywodraeth lleol ac eu rol yw l gynrychioli buddiannau y cymuned a ddylanwadu ar penderfyniadwyreraill.

Mae Cyngor Dref Caerffili yn cefnogi digwyddiadau lleol, yn gyfrifol am yr arddangosiadau blodeuol yng nghanol y dref, y tan gwyllt yng Nghastell Caerffili, goleuadau nadolig flynyddol, ac ariannu’r orymdaith llusernau Caerffili. Mae Cyngor Dref Caerffili yn rhoi grantiau i grwpiau lleol sydd yn dangos buddion i drigolion y dref.

Mae Cyngor Dref Caerffili yn ymgynghorydd l bob cais cynllunio sydd wedi eu cyflwyno yn wardiau Morgan Jones a St Martins.


Ein cynghorwyr

Cyfarfodydd

Cyfarfod nesaf

TBC

Gweld mwy o ddyddiadau >

Archif Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion

Gweld pob un >


Y newyddion diweddaraf...

Latest Grants Awarded
Darllen mwy >
New Email Address
Darllen mwy >

Digwyddiad i ddod...


Gwybodaeth bellach

Neges o'r Maer
Darllen mwy >
Diffibrilwyr
Darllen mwy >
Did you know?
Darllen mwy >