Grantiau

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

Mae’r Cyngor yn cadw l un ochr rhan o’r cyllideb pob flwyddyn sy’n cefnogu cyrff lleol.

Mae rhaid l unrhyw corf neu grwp sydd yn ymgeisio am grant cael aelodau sydd yn byw yn yr ardal fyddai’n elw. Dylai’r ymgeisydd cyfeirio at Polisi Cymorth Ariannol l cadarnhau os ydyn yn cymwys. Ni all grantiau cael eu rhoi l unigolion, cyrff buddiol, neu cyrff DU eang oni l’r cangen lleol dangos fod yr arian yn cael eu wario a’r prosiectau eu hun. Dydy Cyngor y Dref ddim yn gwneud benthyciadau.

Policy on Financial Assistance /Application Form (PDF)

Map of Town Council Area (PDF)