Sut i ddod yn gynghorydd

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

l fod yn gynghorwr lleol mae rhaid l chi bod yn 18 mwlydd oed ac yn dinesydd Prydeinig, Gymanwladol neu Ewropeaidd. Mae rhaid hefyd l chi bod yn etholwr lleol neu wedi byw, gweithio neu perchen ar eiddo yn yr ardal am o leia un flwyddyn.

Mae yna dau prif ffordd l fod yn gynghorwr, sefyll dros blaid gwleidyddol neu fel aelod annibynnol mewn etholiad.

Mae’n rhaid l chi gael eich enwebu yn swyddogol fel mae’r etholiad yn dod yn nes. Mae hwn yn golygu bod rhaid l chi gael 10 person l lofnodu eich papurau enwebu (rhaid bod yn etholwyr cofrestredig yn y ward yr ydych yn sefyll). Mae cyd-ethol yn digwydd lle mae’r cyngor yn dewis l lenwi seddu gwag os nad oes digon o ymgeiswyr yn ystod amser yr etholiad.

Dyle cynghorwyr gweithio gydai gilydd er lles y gymuned.