Cod ymddygiad

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

Code of Conduct 

Mae Cyngor y Dref wedi mabwysiadu Cod Ymddgiad l gwneud yn siwr fod cynghorwyr yn cadw at y safonnau cywir o ymddygiad. Mae rhaid l gynghorwyr arwyddo datganiad o dderbyniad swydd ar ol gael eu hethol neu cyd-derbyn ac mae hwn yn cynnwys derbyn i dilyn y Cod Ymddygiad. Mae’r cod yna l sicrhau bod cynghorwyr yn ymddwyn yn agored ac anrhydeddus yn lles y cyhoedd, dim yn defnyddio eu lle am fantais personol, neu dod ar cyngor ei hun mewn gwarth.