Amdanom ni

(This page is currently being translated and will be available in Welsh very soon)

Genedigaeth Cyngor Dref Caerffili

Wnaeth y Deddf lywodraeth Lleol ym 1972 achosu newidiadau syfrdanol i lywodraeth lleol yng Nghymru.

O ganlyniad y deddfwriaeth cafodd y Boundary Commision eu sefydlu a’u tasg gyntaf oedd adolygiad arbennig a wnaeth arwain at ail-osod y patrwm o blwyfu trefol, Ardaloedd Drefol a Bwrdeistrefu. Wnaeth nhw i gyd yn dyfod cymunedau o dan strythur newydd l gynhyrchu patrwm newydd a fydd yn cynorthwyo cynghorau cymunedol.

Yn 1985, sefydlwyd y Boundary Commision 14 Ardal Cymunedol newydd yng Nghwm Rhymni. Wnaeth hwn arwain l Cyngor Dref Caerffili cael ei sefydlu. Yr ardal cymunedol, nawr o dan Cyngor y Dref, yn cynnwys wardiau a’u cynrychiolyddion. Rhain ydy Ward Morgan Jones gyda 5 aelod a Ward St James gyda 7 aelod.

Mae’r cyngor llawn yn cwrdd unwaith y mis (heblaw am Awst a Rhagfyr) ac mae’r agendau a’r cofnodion ar gaelar y wefan.

Mae pob cyfarfod Cyngor y Dre far agor i’r cyhoedd a’r wasg. Gall unrhyw pwnc arbennig yr ydych eisiau siarad amdano cael eu thrafod gan cysylltu yn gyntaf gyda Clerc y cyngor.

Mae Cyngor y Dref yn cynnig cefnogaeth ariannol l grwpiau lleol sydd ag aelodau sy’n byw tu fewn l ardal Cyngor y Dref. Am fwy o wybodaeth weler Grantiau.